Poradenství - bodový systém, dopravní přestupky, dopravní nehody

Máte čas na běhání po úřadech a vyznáte se ve všech předpisech? Ne? Proto je tu naše firma, zabývající se následující problematikou:

Odborné poradenství pro řidiče

Naše firma poskytne odborné poradenství řidičům a zajistí zastoupení před správními orgány, ať už se jedná o dopravní nehody, dopravní přestupky či bodový systém. Dokážeme řešit jakoukoliv situaci – hrozí-li řidiči pokuta za dopravní přestupek, zákaz řízení motorových vozidel, byl-li řidiči zadržen řidičský průkaz, stali-li jste se účastníky dopravní nehody, potřebujete-li sepsat záznam o dopravní nehodě, byli-li jste předvoláni k příslušnému orgánu pro dopravní přestupek, potřebujete-li uplatnit námitky proti záznamu bodů, kdy bodový systém řidiči zaznamenal body za dopravní přestupky, nevíte-li si rady s odvoláním, máte-li jakýkoliv jiný problém související s dopravními přestupky či dopravními nehodami, nebo Vám řidičům bodový systém zkrátka jen nahání strach.

Naše firma poskytuje řidičům tyto služby: odborné poradenství související s problematikou: dopravní přestupky, dopravní nehody, bodový systém a body za dopravní přestupky, zajistíme zastoupení před správními orgány, ať už se jedná o dopravní přestupky, dopravní nehody či bodový systém. Poradenství (dopravní přestupky, dopravní nehody, bodový systém) lze využít i při uplatnění řádných či mimořádných opravných prostředků.

Bodový systém

Zákonodárci chtěli docílit, aby se řidiči na našich silnicích chovali ohleduplněji a ukázněněji a nepáchali dopravní přestupky, proto zavedli bodový systém. Současný bodový systém byl zaveden 1. 7. 2006 na základě zákona č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Bodový systém má za cíl zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Do jaké míry však bodový systém k bezpečnosti silničního provozu přispívá, je často diskutovanou otázkou. Od svého zavedení byl bodový systém již obměňován. Lze předpokládat, že i do budoucna bodový systém zaznamená jisté změny. Bodový systém spočívá v zaznamenávání bodů řidičům motorových vozidel za dopravní přestupky či trestné činy v dopravě. Bodový systém však může být zrádný a zkomplikovat řidičům život.

Bodový systém – trestné body

V případech, kdy bodový systém zaznamená, že řidič za dopravní přestupky dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, pozbývá řidič řidičské oprávnění. Teprve po uplynutí 12 měsíců může řidič získat své řidičské oprávnění zpět; musí se však podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Takto tvrdý je bodový systém. Zda bodový systém vyřadí z účasti v silničním provozu piráty silnic můžeme jen polemizovat, v každém případě však bodový systém přináší řadu nástrah slušným řidičům, zvláště pak řidičům, kteří dnes a denně ujedou mnoho kilometrů. Řidiči, dejte si pozor na bodový systém.

Dopravní přestupky

Dopravní přestupky patří mezi nejčastěji páchané přestupky. Snad každý řidič nějaký dopravní přestupek spáchal, ale zdaleka ne každý řidič byl při něm přistižen a zdaleka ne každý řidič byl za dopravní přestupek sankcionován. V případech, kdy bodový systém zaznamená, že řidič za dopravní přestupky dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, pozbývá řidič řidičské oprávnění. Dopravní přestupky upravuje především zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní přestupky upravují i další právní předpisy. Mezi nejčastější dopravní přestupky patří překročení rychlosti jízdy, nepřipoutání se pásy, držení telefonu, špatné parkování, jízda na červenou atd. Myslíte, že jste tak vzorný řidič, že se Vás dopravní přestupky a bodový systém netýkají?

Dopravní nehody

Pojem dopravní nehody je vymezen ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní nehoda je událost v silničním provozu na pozemních komunikacích, např. havárie nebo srážka. Mezi nejčastější příčiny dopravní nehody patří: nevěnování se řízení vozidla, rychlost jízdy, nedodržení bezpečné vzdálenosti. Dopravní nehody jsou často rovněž způsobeny nedáním přednosti v jízdě, nesprávným předjížděním či vjetím do protisměru. V důsledku dopravní nehody dochází ke škodlivým následkům – hmotná škoda, zranění či usmrcení osob.


Novinky
26.10.2011 |  POZOR AKCE - KLUB KRYŠTOF NA ZKOUŠKU!!!

Chcete vyzkoušet výhody Klubu Kryštof? Zaregistrujte se na jeden měsíc a můžete čerpat výhody Klubu Kryštof jako např. nonstop telefonické poradenství v oblasti dopravních přestupků a bodového systému. Akce je časově omezena - registraci lze provést do 31. 12. 2011.

01.08.2011 |  Tabulka bodů - od 1.8.2011

tabulka přestupků - od 1.8.2011

08.04.2011 |  Antiradary se slevou 10%!!!

Sleva 10 % pro členy klubu Kryštof na nákup na portálu http://www.antiradar.info/. Uzavřeli jsme partnerskou smlouvu, která umožňuje získat našim členům slevu při nákupu antiradarů.